Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

18:00 - 00:00 -1 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Innføring av Elhub - 18.februar 2019

Elhub er kraftmarknadens nye løysing for utveksling av informasjon mellom markedsaktørane. Løysinga skal innførast 18.02.2019, og i samband med det vil det foregå ein rekke aktivitetar som kan påverke dykkar oppleving av oss. Det kan forventast noko lenger behandlingstid enn normalt i februar månad.

 

I perioden frå 01.02.19 og fram til lansering av Elhub den 18.02.19 vil det vere nokre begrensningar for deg som kunde:

·         Leverandørskifte kan ikkje bli gjennomførd i denne perioden. Du og din kraftleverandør kan fortsatt føreta eventuelle førebuande aktivitetar, som til dømes å gjere ein målaravlesing, men sjølve leverandørskifte vil først kunne skje etter 18.02.19.

·         Ved bytte av straumabonnement i denne perioden vil du som kunde få levert strøm og få registrert bytte av straumabonnement på riktig dato, men du vil ikkje få endeleg stadfesting på bytte før etter 18.02.2019.

 

Me beklagar dei ulempene omlegginga kan medføre, og ber om forståing for eventuell forseinking i kundedialogen inntil Elhub er på plass.

Skrive av Erlend torsdag 24 januar 2019
Tilbake