Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

18:00 - 00:00 4 ° 3.2 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Betalingsformer

Kunden har fleire alternativer for å betale straumrekningane sine. E-faktura er den mest føretrekte distribusjonskanalen for oss og gjer det sikkert at du som kunde får fakturaen til riktig tidspunkt. Faktura kjem direkte til nettbanken din og er ferdig utfylt, så det er berre å godkjenne. Kundar kan også kombinere e-faktura med avtalegiro som gjer at du ikkje treng å godkjenne fakturaen. Fakturaen blir då automatisk trekt på forfallsdato. Desse avtalane kan du opprette hjå din lokale bank og meldingar om at du har oppretta dei kjem direkte til oss utan at du treng å ta kontakt med oss.

 

Luster Energiverk har også høve til å sende faktura i posten eller som vedlegg til dykkar e-post.

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon eller om dykk har spørsmål!

 

Innfordringsrutinar

Kredinor føl opp Luster Energiverk AS sine uteståande krav hjå kundane. Me sender framleis straumrekninga med 3 vekers betalingsfrist, men dersom betaling ikkje er motteke innan forfall vil dykk få ein betalingspåminning/inkassovarsel med 14. dagers betalingsfrist. Dersom me ikkje mottek innbetaling innan denne fristen vil Kredinor overta kravet, og inndrivingskostnader vil komme i tillegg.

 

Gebyr
Purring/inkassovarsel kr. 70,-

Påkobling kr 1200 ,- + 25% mva
Ved for sein betaling vert det lagt til rente 9,25 % p.a.