Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

18:00 - 00:00 -2 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Nettleige privat

Nettleige frå 01.01.2021

Nettleige er prisen pr. kilowattime Luster Energiverk tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva. 

Sommerperiode: Frå 01.05 til 31.10
Vinterperiode:  Frå 01.11 til 30.04 

Tariff H4.
Husholdning, jordbruk og fritidshus.  
Inntakssikringer/Overbelastn.vern inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 2438,-

Energi øre/kWh sommer

49,36

Energi øre/kWh vinter

 50,99

  

 

Tariff H41.
Husholdning, jordbruk og fritidshus.  
Inntakssikringer/Overbelastn.vern inntil 125 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 3038,-

Energi øre/kWh sommer

49,36

Energi øre/kWh vinter

50,99

 

 

 

Tariff S1.
Tariff for byggjestraum.

Nettleige

Oppsetting/nedtak

kr. 2150,-

Energi øre/kWh

50,99

Leige byggjeskåp pr. mnd.

 kr. 350,-

For leige av større skåp / tavle:

Avtalepris

 

 

 

Tariff FBA og FBB.
Tariff for små uttak utan målar.

 Nettleige

Fastbeløp

kr. 1750,-

Energi øre/kWh

50,99

 

 

Forbruksavgift til staten er 01.01 2021  16,69 øre/kWh eks.mva.

Enovaavgift for hushaldning er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer, koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 800 kr/år pr.målepunkt.  

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.


Elektriske motorar 
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar. 

Reaktiv effekt 
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %. 

Anleggstilskot 
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.

 

Tidlegare års tariffar

2017

2018

2019

2020