Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

18:00 - 00:00 -2 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Sluttbrukar har rett til å skifte kraftleverandør

Mellom kraftleverandør og sluttbrukar skal det vera ein skriftleg kraftleveringskontrakt før melding om leveringsstart vert sendt.

Kraftleverandøren pliktar ved førespurnad å vise kraftleveringskontrakten til myndigheitene. NVE kan pålegge nettselskapet å kontrollere at gyldig kraftleveringskontrakt føreligg før leveringsskifte vert gjennomført. Luster Energiverk AS aksepterer dato for anleggsovertaking og oppstart inntil 15 virkedagar før motteken melding om leveringsstart. Luster Energiverk AS vil seinast 2 virkedagar etter motteken melding om leveringsstart sende melding om leveringsstart til leverandør som tek over leveransen og melding om opphøyr til leverandør som avsluttar leveransen.

Kraftleverandør kan etter fullmakt frå sluttbrukar, inngå avtale om tilknyting og bruk av nettet på vegne av sluttbrukar. Dersom sluttbrukar står utan kraftleveringsavtale ved anleggsovertaking og oppstart, vil leveranse skje gjennom Luster Energiverk AS sin leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3.

Tilsvarande dersom kraftleverandør skulle bli ekskludert frå handel i kraftmarknaden. Konkurransetilsynet har ei prisoversikt på: http://www.konkurransetilsynet.no/no/Kraftpriser/ som syner kva kraftleverandørar som tilbyr kraft i din kommune.

 

Fylgjande kraftleverandørar leverer kraft i Luster Energiverk AS sitt konsesjonsområde :
Agva Kraft AS

Kraftriket AS

Eidsiva Marked AS

Energi Salg Norge AS

Entelios AS
LOS AS

Hafslund Strøm AS 
Fjordkraft AS
Fortum Markets AS

Glitre Energi Strøm AS
Gudbrandsdal Energi AS
Hallingkraft AS
Helgeland Kraft AS

Ishavskraft AS
Luster Energi AS 

Lærdal Energi AS
Norgesenergi AS

GNP Energy Norge AS

SkandiaEnergi AS
Sognekraft AS 

Tussa-24 As

NTE Marked AS

Hudya Power AS

Tibber Norge AS

Trøndelag Kraft AS

Helgeland Kraft Strøm AS
Smart Energi AS

Polar Kraft AS

Rauma Energi Kraft AS

Svorka Energi AS avd Kraft

SkandiaEnergi Omsetning AS

Vibb AS