I 2019 skal den nye datahuben vere operativt. Den blir kalla Elhub og skal vere ein teneste som bind kraftleverandør og nettleverandør saman. Tenesta skal vere ein sentral for prosessering av måleverdiar og marknadsprosessar i den norske kraftmarknaden.  Elhub vil med andre ord vere ein marknadsplass der byte av leverandør, flyttingar og prosessering av måleverdiar vil foregå.

 

For meir informasjon om Elhub: www.elhub.no