Byggestraum og fast tilknyting bør tingast i god tid og seinast ei veke før arbeidet skal utførast. Vi leiger ut godkjende byggestraumskap. 


For prisar på leige av byggeskap sjå nettleige tariff S1 
Ring gjerne tlf. 57 68 29 00 eller bruk vår e-post adresse:post@lusterenerginett.no