Luster Energiverk sine nettkundar kan krevje kompensasjon ved straumbrot over 12 timar. Satsen er 600 kroner dersom ein kunde er utan straum i 12 - 24 timar, og beløpet blir høgare dersom straumen er borte meir enn eitt døgn.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har innført ordninga.

For å få utbetalt kompensasjon etter eit langvarig straumbrot skal kunden sende inn krav til Luster Energiverk AS. Her må kunden opplyse om kva kontonummer kompensasjonen skal betalast inn på.

 

Last ned skjema her


Satsane for utbetalingar er:

Dersom straumen kjem og går, vert straumbrotet rekna som samanhengande om straumen er tilbake i mindre enn 2 timar mellom kvart brot.