Luster Energiverk Nett er områdekonsesjonær for 22 kV-230V kraftnett i Luster kommune.