Alle bedrifter er pålagt å ha eit eige internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskrifta.
Internkontrollforskrifta sin intensjon er å fremje Helse,-Miljø og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i bedrifta.

Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)