Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Internkontroll

Alle bedrifter er pålagt å ha eit eige internkontrollsystem i henhold til internkontrollforskrifta.
Internkontrollforskrifta sin intensjon er å fremje Helse,-Miljø og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i bedrifta.

Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)