Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Formell informasjon

Energiverka er pålagt å utføre elsikkerhetsarbeid og tilsyn på elektriske anlegg tilknytta energiverkets fordelingsnett. Formelt er arbeidsoppgåvene forankra i "Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr " med underliggande forskrifter.

DLE ved Luster Eneregiverk AS utfører kontrolltjenester i heile vårt nettområde. Det er blant anna ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i bustadar. Det vert også kontrollert nye elektriske anlegg og verkseder vert kontrollert/revidert i henhold til krav i HMS/Internkontrollforskrifta.

I Luster Energiverk's forsyningsområde er det tilknyttet 3500 anlegg, og arbeidet vert utført i henhold til årleg rammebrev frå DSB "Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap"

Energiverket skal bidra til økt elsikkerhet gjennom

  • Informasjonsarbeid
  • Øke kunskapsnivået både i elektrobransjen og hjå eigarane av dei elektriske anlegga
  • Sikkerhetskontroll av dei elektriske anlegga
  • Oppfølging av internkontrollsystem for dei elektriske anlegga

Linker: