Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

15:00 - 18:00 -1 ° 0 mm

18:00 - 00:00 -2 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

EL-Tryggleik (DLE)

DLE - Det lokale Eltilsyn. DLE er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit og tilsyn. Verksemda er underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), men høyrer økonomisk og administrativt inn under Luster Energiverk AS.

 

DLE ved Luster Energiverk utfører kontrolltjenester i heile vårt nettområde. Det er blant anna ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i bustadar. Det vert også kontrollert nye elektriske anlegg og verksemder vert kontrollert/revidert i henhold til krav i HMS/Internkontrollforskrifta.

 

DLE jobbar også med informasjon og haldningsskapande arbeid, kontroll av eletrisk utstyr samt brannetterforskning. Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private bustadar, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisitet.

 

  • Informasjon- og opplysningsverksemd i skuler, lag og foreningar.
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som vert omsett oppfyller gjeldande sikkerhetskrav.
  • Revisjon og verifikasjon av den delen av internkontroll systema som gjeld det elektriske anlegget i verksemder.
  • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeid i energiverkets forsyningsområde. Kontroll og oppfølging av verksemder med elektromedisinsk utstyr.
  • DLE bistår også POLITIET i brannetterforskning.
  • Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak.

 

Er du klar over at du som eigar/brukar av eit el-anlegg er ansvarleg for at det er i orden? Og at du sjølv må sørge for dokumentasjon på dette?